SRI MATESWARI RASSA TIRAPAL KEKRI ajmer

श्री मातेश्वरी रस्सा तिरपाल केकडी
प्राइवेट बस स्टेण्ड के सामने ब्यावर रोड,
केकडी (अजमेर), राजस्थान

खेमचन्द सैनी
9166816325 , 9166563648

उपलब्ध सामान-

  • पलंग
  • तीरपाल
  • रस्सा
  • मोटर-साईकल बेग
  • निवार
  • बेल्ट

उपलब्ध सेवाए-

  • तिरपाल सिलाई सम्बन्धी कार्य
  • झाल सिलाई
  • ट्रैक्टर छतरी

SRI MATESWARI RASSA TIRAPAL KEKRI ajmer
bus stend ke samane byawar road,
kekri (ajmer) rajshthan

KHEMACHAND SENNI
9166816325 , 9166563648